2024
Biblioteca Mercè Rodoreda
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

Característiques

Es premiarà al millor projecte inèdit d’investigació per a realitzar un treball de recerca sobre el terme de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró que versi sobre qualsevol àmbit: geogràfic, històric, turístic, cultural, social, mediambiental, biogràfic i folklòric.

Destinataris

Individual o col·lectiva (amb la designació d’un/a representant del conjunt d’autors/es). En cas de ser guanyador/a en una edició anterior del Premi, caldrà esperar la convocatòria de dues noves edicions abans de tornar-se a presentar.

Documentació

Currículum del/la sol·licitant o sol·licitants (màxim 4 pàgines).
Un resum o extracte sobre el que versarà el treball (7 pàgines màxim), un calendari de la metodologia que es seguirà, i la bibliografia emprada, indicant-ne clarament les fonts documentals o orals.
Si la documentació presentada no reuneix tots els requisits, el jurat ho notificarà perquè s’esmeni o completi, en el termini màxim de 10 dies.

Dotació

4.500 euros (subjectes a les retencions legals establertes).
Primer pagament: 2.000 euros (en el moment de concessió del premi). Segon pagament: 2.500 euros (un cop el jurat dictamini positivament
la qualitat del treball presentat).
L’acceptació d’aquestes bases és incompatible amb l’obtenció d’altres beques per a la realització del mateix treball de recerca. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i acceptació d’aquestes bases.