2024
Biblioteca Mercè Rodoreda
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

Característiques

Es premiarà el millor Treball de Recerca de Batxillerat presentat l’any 2023 (curs escolar 2022-2023) o el 2024 (curs escolar 2023-2024) sobre un tema que versi majoritàriament en qualsevol dels àmbits geogràfics, històrics, turístics, culturals, socials, mediambientals, biogràfics o folklòrics de Castell d’Aro , Platja d’Aro i S’Agaró.

Destinataris

Els candidats han de ser alumnes de Batxillerat que hagin lliurat el seu treball acabat en les dates esmentades anteriorment. La participació serà a títol individual.

Documentació

• Un document amb les dades personals: nom, cognoms, adreça postal completa, correu electrònic, telèfon i centre on s’hagi cursat el Batxillerat.
• Una còpia del treball en format PDF en un pendrive i una còpia en paper.
• En el moment de lliurar el treball caldrà especificar la procedència de les fotos i les fonts utilitzades, per facilitar-ne la seva publicació.

Dotació

• 500€
• Les obres guanyadores es queden en propietat de l’Ajuntament que es reserva el dret de publicar-les si ho considera oportú.