Les aportacions a la Fundació Jordi Comas Matamala es podran acollir als beneficis fiscals establerts en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002 de 23 de desembre i Reial Decret 1270/2003 de 19 d’octubre. La Fundació expedirà una certificació per a cada aportació.

Les dades personals que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Amics, creat per enregistrar les persones que col•laboren amb la Fundació. Entenem que, omplint aquest formulari, ens autoritzeu a portar a terme aquest tractament. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel•lació adreçant-vos a la Fundació: info@fundaciojordicomas.org