Una societat moderna és aquella que està amatent als canvis que es produeixen, proposa estratègies per afrontar els nous reptes i facilita eines per fer afectives les modificacions necessàries. Catalunya sempre ha destacat per la seva capacitat d’avançar-se, de ser pionera i anar al capdavant de les noves demandes d’una societat cada vegada més canviant. I en el sector turístic, fa anys que això és una realitat. Un exemple recent el trobem amb la Covid-19 i la capacitat que ha mostrat per adaptar-se a les noves circumstàncies.

Precisament, durant el període marcat per la pandèmia, des del Departament d’Empresa i Treball, a través de la Direcció General de Turisme, es va començar a treballar en la transformació del nostre model turístic amb l’objectiu d’aconseguir un millor territori per viure-hi i una millor destinació per visitar. El passat 2022 es va impulsar l’aposta valenta de debatre amb tots els agents implicats sobre com s’havia d’estructurar la destinació davant els reptes canviants en relació a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Fruit d’aquest intercanvi d’opinions, s’ha gestat el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, l’eina que ens ha de permetre implementar aquest nou model. Us encoratjo a adherir-vos a aquest acord per tal que plegats remem en la mateixa direcció.

En tot aquest procés de canvi, l’Agència Catalana de Turisme ha tingut, té i tindrà un paper important, ja que hem de continuar posicionant Catalunya com una de les millors destinacions turístiques del món. Per això, ens cal un pla ambiciós que ens permeti oferir una proposta de valor atractiva que ens dife­renciï de la resta de destinacions. Un pla que també ha de consolidar la marca Catalunya com a destí turístic a partir de tots els eixos que la fan única i singular.

En aquest sentit, aquesta nova projecció la farem a través d’una innovadora estratègia de màrqueting turístic integrat, ja que volem comptar amb un únic model turístic de país, i amb nous productes que captin l’interès per la nostra terra. Per exemple, estem treballant en projectes centrats en l’enogastronomia, com una ruta enogastronòmica del Grand Tour de Catalunya, perquè volem esdevenir la regió europea de referència en aquest àmbit. I també estem elaborant un Pla d’impuls del turisme esportiu i nàutic perquè la celebració de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona l’any vinent ens brinda una gran oportunitat per promocionar Catalunya en aquests segments.

Estem compromesos en fer un màrqueting turístic intel·ligent per tal que l’Agència Catalana de Turisme, segueixi sent no només pionera sinó que també excel·leixi en la tasca diària de promoció del nostre país a nivell turístic. Així, estem treballant la segmentació del nostre client per tal d’atraure a uns visitants determinats que responguin al nou model que plantegem. A més, estem impulsant la cultura de la dada, ja que volem obtenir un sistema d’intel·ligència de mercat sofisticat, capaç de proporcionar informació pràctica per al sector i ajudar a la presa de decisions.

M’agradaria fer esment a dos aspectes que també hem treballat per encaminar-nos en aquesta nova mirada que estem forjant. Per una banda, per tal de fer més competitives les nostres oficines de promoció a l’exterior i millorar el servei que ofereixen, hem definit un nou rol per monitorar millor la demanda i obtenir un valor i un rendiment més elevats. D’altra banda, hem elaborat una nova estratègia comunicativa en sintonia amb el nou model que s’està impulsant. A partir d’ara ens volem promocionar amb missatges i continguts que ens permetin apropar-nos als visitants de manera autèntica i experiencial per tal de posicionar-nos com una destinació moderna que té en compte la sostenibilitat i el respecte envers el territori i els seus habitants.

Necessitaria moltes més línies per poder explicar la feina ingent que estem fent i farem en els propers mesos. Estem en un moment decisiu en el qual hem de reescriure el present per encarar el futur en la direcció correcta. No tinc cap dubte que Catalunya com a destinació estarà a l’alçada per afrontar tots els nous reptes.

Narcís Ferrer i Ferrer

Director de l'Agència Catalana de Turisme

Altres articles que et poden interessar